Tagapedia

15° Giro di Sicilia 1955

121 Panhard Dyna

SCUDERIA:
PILOTI: Stempert - x
CATEGORIA: Categoria Sport, Classe fino a 750 cc
CLASSIFICA: ?? assoluti, ?? Categoria Sport, 3°Classe fino a 750 cc

122 Moretti

SCUDERIA:
PILOTI: Lanza - x
CATEGORIA: Categoria Sport, Classe fino a 750 cc
CLASSIFICA: sconosciuta

123 Fiat 750 Sport

SCUDERIA:
PILOTI: Giuseppe Marino - x
CATEGORIA: Categoria Sport, Classe fino a 750 cc
CLASSIFICA: rit.

124 Fiat

SCUDERIA:
PILOTI: Torrisi - x
CATEGORIA: Categoria Sport, Classe fino a 750 cc
CLASSIFICA: sconosciuta

125 Nardi Danese 750 Sport

SCUDERIA:
PILOTI: Piccolo - x
CATEGORIA: Categoria Sport, Classe fino a 750 cc
CLASSIFICA: sconosciuta

126 Giaur 750 Sport

SCUDERIA:
PILOTI: Messina - x
CATEGORIA: Categoria Sport, Classe fino a 750 cc
CLASSIFICA: sconosciuta

127 Panhard Dyna

SCUDERIA:
PILOTI: Crepaldi - x
CATEGORIA: Categoria Sport, Classe fino a 750 cc
CLASSIFICA: sconosciuta

128 Stanguellini 750 Sport

SCUDERIA:
PILOTI: Leonardi - x
CATEGORIA: Categoria Sport, Classe fino a 750 cc
CLASSIFICA: sconosciuta

137 Fiat

SCUDERIA:
PILOTI: Tornatore - x
CATEGORIA: Categoria Turismo Normale, Classe fino a 1300 cc
CLASSIFICA: sconosciuta

138 Fiat

SCUDERIA:
PILOTI: Gambino - x
CATEGORIA: Categoria Turismo Normale, Classe fino a 1300 cc
CLASSIFICA: sconosciuta

Giro di Sicilia 1955

Photogallery

Modellismo

Biblioteca

Videoteca